در این نشست که با حضور جمعی ازاعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد، دکتر حجت اله برامکی یزدی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، در سخنانی ضمن معرفی مرکز نوآوری این شرکت، گفت: مرکز نوآوری با هدف حمایت از طرحهای کسب و کار فناورانه مبتنی بر پژوهش ودانش وایجاد بستر مناسب برای کارآفرینی، اشتغال وتجاری سازی محصولات  و کمک به شکل گیری وحیات شرکت های دانش بنیان راه اندازی شده است.

وی افزود: مرکز نوآوری صنایع پتروشیمی آمادگی لازم برای عقد قرارداد همکاری با شرکت هایی که طرح های فناورانه و خلاقانه در راستای تحقق اهداف و خواسته های این مجموعه را دارد.

دکتر برامکی با اشاره به مزیت های اصلی مرکز نوآوری شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، ادامه داد: دارا بودن ابزار های متعدد سرمایه گذاری، وجود بازار بالقوه برای محصولات دانش بنیان، وجود شرکت های زیر مجموعه متعدد تولیدی، امکان توسعه صنایع پایین دست در زنجیره ارزش شرکت های زیر مجموعه تولیدی از مزیت های عمده مرکز نوآوری است.

در پایان این نشست استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه، پرسش های خود را درباره موضوع، از مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی  مطرح کردند.

شایان ذکر است این نشست مقدمه ای برای همکاری های مرکز نوآوری صنایع پتروشیمی با دانشگاه های برتر کشور از جمله دانشگاه علم و صنعت ایران و برای تقویت بیشتر ارتباط علم و صنعت خواهد بود.