بایگانی برچسب: پلیمریزاسیون

پلی اتیلن چیست؟

پلی تیلن از نظر شیمیایی ساده ترین پلیمر است که حاصل پلیمریزاسیون مونومر اتیلن می باشد و شامل یک زنجیره کربنی بلند است که هر اتم کربن با دو اتم هیدروژن پیوند دارد. برخی مولکولها یا زنجیرهای خاص ممکن است خیلی بلند شامل صدها تا ده ها هزار اتم کربن باشند. زنجیره های پلی اتیلن […]