ali

سپتامبر 23, 2015

بازدید متخصصین مجرب برق از کارخانه ی ماهشهر

با توجه به برنامه ریزی های به عمل آمده در راستای نو سازی و مدرن سازی در تمامی بخش های کارخانه با حضور متخصصین مجرب برق […]
سپتامبر 9, 2015

گزارش دهمین نمایشگاه نفت،گازوپتروشیمی در شیراز

گزارش دهمین نمایشگاه نفت،گازوپتروشیمی در شیراز دهمین نمایشگاه نفت،گازوپتروشیمی از تاریخ 8 الی 11 شهریور در محل بین المللی نمایشگاه های شیراز به مدت چهار روز […]
سپتامبر 8, 2015

برگزاری سومین گردهمایی آموزشی مدیران عامل هلدینگ PIIC در تاریخ سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴

برگزاری سومین گردهمایی آموزشی مدیران عامل هلدینگ PIIC در تاریخ سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ گردهمایی مدیران عامل هدینگ PIIC با حضور مهندس فدایی دولت مدیرعامل […]
آگوست 26, 2015

بازدید نماینده ی شرکت ویندمولر آلمان در اسیا از کارخانه ی شرکت شیمیایی فرآورد قشم

در راستای نو سازی و مدرن سازی ماشین آلات شرکت شیمیایی فرآورد قشم که از مدرن ترین ماشین آلات شرکت ویندمولر آلمان می باشد،مکاتبات و جلسات […]