برگزاری سومین گردهمایی آموزشی مدیران عامل هلدینگ PIIC در تاریخ سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴

بازدید نماینده ی شرکت ویندمولر آلمان در اسیا از کارخانه ی شرکت شیمیایی فرآورد قشم
شهریور ۴, ۱۳۹۴
گزارش دهمین نمایشگاه نفت،گازوپتروشیمی در شیراز
شهریور ۱۸, ۱۳۹۴

برگزاری سومین گردهمایی آموزشی مدیران عامل هلدینگ PIIC در تاریخ سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴

گردهمایی مدیران عامل هدینگ PIIC با حضور مهندس فدایی دولت مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی صبح روز 26خرداد 94 در سالن کنفرانس PIIC با محور «چالش های کار و کارگری» برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل PIIC، پرویز سلطانی سخنران موضوع «چالش های کار و کارگری» در سومین گردهمایی آموزشی مدیران عامل عضو گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، به تشریح حقوق کامل میان کارگر و کارفرما پرداخت و در ادامه افزود، بعضی بی قانونی هایی که درعقد قراردادهای فی مابین کارفرمایان و پیمان کارها صورت می گیرد باعث می شود که در این میان حقوق کارگران بلاتکلیف بماند.

سلطانی در ادامه بحث در مورد بعضی از قوانینی که تأمین اجتماعی با سوءاستفاده هایی به نفع خود انجام می دهد و مستلزم هزینه های سرباری برای شرکتها و سازمان می شود اشاره کرد و در ادامه بیان داشت، این سوءاستفاده ها به دلیل تصویب قوانین اشتباه وعدم توجه آنها به آینده صورت می پذیرد.

در ادامه مهندس فدایی دولت مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، با تاکید به مدیران عامل هلدینگ PIIC درخواست کرد تا پیشنهادات خود را در مورد این مسائل به صورت مستند ارائه داده، تا از راه های مجاری ذی صلاح پیگیری شود.

گفتنی است در پنل دوم سومین گردهمایی مدیران عضو گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، دکتر حیدری رئیس پژوهشگاه توسعه جهاد دانشگاهی و مدیر آینده نگاری صنعت پتروشیمی در مورد آینده نگاری صنعت پتروشیمی سخنانی ایراد نمود.

وی، ضمن ضرورت آینده پژوهی در صنعت پتروشیمی به نمونه هایی از آینده پژوهی در اروپا پرداخت و در ادامه افزود، فرد آینده پژوه بدلیل اینکه صرفا در مورد آینده پیش بینی هایی را مبنی بر شرایط موجود انجام می دهد، بنابراین باید با توجه به نیروهای نخبه پیشران این صنعت تلاش کند آینده ای را ترسیم کند که با نزدیکترین سناریوهای ممکن و احتمالی آتی سنخیت داشته باشد.

دکتر حیدری در ادامه افزود، عمده دلایل، ویژگی ها و عناصر مهم در تحقق این امر تعامل با جهان، توجه به بازار مصرف و رقابت است که توجه به آنها چشم انداز این صنعت را واقعی تر معرفی می کند.

در پایان جلسه ابراهیم سلیمی مدیرعامل شرکت نگهداشت کاران میزبانی جلسه بعدی در تاریخ 31 تیرماه در آخرین چهارشنبه ماه را بر عهده گرفتند.

گفتنی است، سومین گردهمایی آموزشی مدیران مجموعه گروه PIIC با میزبانی شرکت شاخص برگزار شد.

دیدگاه ها بسته شده است