شركت شیمیایی فرآورد قشم
كارخانه ماهشهر:
تولید این كارخانه كه در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر واقع است در زمینه محصولات پلاستیكی بادی و تزریقی فعالیت دارد كه محصولات بادی شامل: فیلمهای سه لایه FFS و شرینك است كه اغلب در سیستمهای بسته‌بندی شركتهای بزرگ مانند پتروشیمی مورد مصرف قرار می‌گیرند. محصولات تزریقی فعلی پالتهای پلی‌اتیلنی یا تركیبی از چوب و پلاستیك است كه این نیز جهت بسته‌بندی انواع محصولات با حجم بالا مصرف می‌گردند. فعالیت این شركت به منظور تحقق اهداف در راستای سیاستهای كلی دولت جمهوری اسلامی ایران در دو منطقه آزاد قشم با مساحت 40000 مترمربع زمین و حدود 6000 مترمربع سوله و در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با 20000 مترمربع زمین و حدود 6000 مترمربع سالنهای تولید و انبار در حال انجام است. از ویژگیهای این شركت در ارائه محصولات، معافیتهای مالیاتی در دو منطقه مذكور می‌باشد كه موجب تمایل بیشتر مشتریان ساكن در مناطق یاد شده به همكاری با این مجموعه می‌گردد.