شركت شیمیایی فرآورد قشم
كارخانه قشم:
: تولید این كارخانه كه در منطقه آزاد قشم واقع است مخازن پلی‌اتیلنی با حجم 100 تا 5000 لیتر و از یك تا چند لایه جهت مصارف مختلف از جمله ذخیره آب و سوخت می‌باشد فعالیت دارد.فعالیت این شركت به منظور تحقق اهداف در راستای سیاستهای كلی دولت جمهوری اسلامی ایران در دو منطقه آزاد قشم با مساحت 40000 مترمربع زمین و حدود 6000 مترمربع سوله و در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با 20000 مترمربع زمین و حدود 6000 مترمربع سالنهای تولید و انبار در حال انجام است. از ویژگیهای این شركت در ارائه محصولات، معافیتهای مالیاتی در دو منطقه مذكور می‌باشد كه موجب تمایل بیشتر مشتریان ساكن در مناطق یاد شده به همكاری با این مجموعه می‌گردد.