چسب ها برای افزایش چسبندگی سطح فیلم به کار می روند. این مواد عموماً به محصولاتی افزوده می شوند که جهت استرچ پیچی استفاده می شوند. مانند فیلم های بسته بندی پالت ها و علوفه ها. یکی از رایج ترین چسب ها، پلی ایزوبوتیلن (PIB) است.PIB، یک پلیمر لاستیکی است که معمولاً کمتر از 10% به مواد اضافه می شود. از جمله خواص این ماده که بیشتر اپراتورها به آن اشاره می کنند، مهاجرت کردن این مواد به سطح فیلم است. بنابراین فیلم در هنگام تولید، رول شدن و جابه جایی در کارخانه تولید کننده، چسبندگی کمی دارد که این خاصیت مطلوبی است.در هر حال، بعد از انبارداری و تحویل محصول به مشتری، خاصیت چسبندگی آن در محصول نشان داده می شود.

چسب-glue