امروزه عملاً تمام پلیمرها حداقل حاوی یک نوع افزودنی هستند. استفاده از این دسته مواد، روشی جهت بهبود خواص پلاستیک ها مانند مقاومت کششی، شفافیت و قیمت برای کاربردهای خاص می باشد. به علاوه افزودنی ها نقش مهمی در بهبود فرآیندپذیری پلیمرها ایفا می کنند.
افزودنی ها به طرق مختلف در فرآیند وارد می شوند: تولیدکننده مواد ممکن است افزودنی ها را با مواد خام ترکیب کند، یا به واسطه یک ترکیب کننده افزودنی ها با مواد خام ترکیب شوند و یا این که افزودنی ها در پایان فرآوری مواد خام افزوده شوند. افزودنی هایی را که در پایان به مواد خام افزوده می شوند با نام مستربچ یا بخشی از یک مستربچ می شناسند. مستربچ ماده ای حاصل از ترکیب یک یا چند نوع افزودنی است که با یک پلیمر به عنوان حامل ترکیب می شود. مستربچ ها زمانی که ماده حامل آن ها از نظر خواص شیمیایی، مشابه پلیمرها و از نظر خواص رئولوژیکی، مشابه خواص مذاب باشد، بیشترین کارایی را دارند.
تولیدکننده فیلم های دمشی باید از چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن فرآیند توسط افزودنی ها آگاه باشد. به عنوان مثال بعضی از افزودنی ها به منظور کمک به فرآیند با کاهش ویسکوزیته طراحی شده اند در حالیکه برخی دیگر ممکن است باعث خوردگی دستگاه شوند. در بخش های بعد، انواع مختلف افزودنی های مورد استفاده در تولید فیلم دمشی شرح داده می شود.

آنتی بلاک – آنتی آکسیدان – آنتی استاتیک
مواد رنگی- روان کننده ها- مواد تقویت کننده و پرکننده
پایدار کننده ها – چسبها

164362_0929c