شرکت فراورد قشم قابلیت چاپ تا چهار رنگ روی فیلم های FFS و سایر فیلم های پلی اتیلنی را دارد و مجهز به دستگاه کانور پرینت ساخت شرکت Wind Moller است. حداکثر سرعت 120 متر بر دقیقه و قابلیت انجلم Emboss آجدار کردن و ایجاد Gasset را دارا می باشد.

 
 

شرکت فراورد قشم قابلیت چاپ تا چهار رنگ روی فیلم های FFS و سایر فیلم های پلی اتیلنی را دارد و مجهز به دستگاه کانور پرینت ساخت شرکت Wind Moller است. حداکثر سرعت 120 متر بر دقیقه و قابلیت انجلم Emboss آجدار کردن و ایجاد Gasset را دارا می باشد.