شركت شیمیایی فرآورد قشم پالت پلاستیكی یا چوب - پلاست با ظرفیت تولید سالانه 7000 تن محصول تولیدی این شركت به روش تزریقی در حال حاضر تنها پالت پلاستیكی یا تركیب چوب و پلاست است كه نوع چوب - پلاست آن در منطقه خاورمیانه كاملاً منحصر بفرد می‌باشد. پالتهای فعلی كه با مشخصه یكرو و یك تكه كه استحكام آنها در حالت متحرك به میزان 1.5 تن و در حالت ساكن تا حدود 5 تن و در ابعاد 1100 * 1300 * 150 و 1000 * 1200 * 150 میلیمتر می‌باشد.