شركت شیمیایی فرآورد قشم
كارخانه ماهشهر:
: تولید این كارخانه كه در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر واقع است در زمینه محصولات پلاستیكی بادی و تزریقی فعالیت دارد كه محصولات بادی شامل: فیلمهای سه لایه FFS و شرینك است كه اغلب در سیستمهای بسته‌بندی شركتهای بزرگ مانند پتروشیمی مورد مصرف قرار می‌گیرند. محصولات تزریقی فعلی پالتهای پلی‌اتیلنی یا تركیبی از چوب و پلاستیك است كه این نیز جهت بسته‌بندی انواع محصولات با حجم بالا مصرف می‌گردند. كارخانه قشم: تولید این كارخانه كه در منطقه آزاد قشم واقع است مخازن پلی‌اتیلنی با حجم 100 تا 5000لیتر و از یك تا چند لایه جهت مصارف مختلف از جمله ذخیره آب و سوخت می‌باشد فعالیت دارد..