Home / اخبار / بازدید نماینده ی شرکت ویندمولر آلمان در اسیا از کارخانه ی شرکت شیمیایی فرآورد قشم

بازدید نماینده ی شرکت ویندمولر آلمان در اسیا از کارخانه ی شرکت شیمیایی فرآورد قشم

در راستای نو سازی و مدرن سازی ماشین آلات شرکت شیمیایی فرآورد قشم که از مدرن ترین ماشین آلات شرکت ویندمولر آلمان می باشد،مکاتبات و جلسات متعددی با نماینده شرکت فوق در ایران صورت پذیرفت.
لذا ترتیبی اتخاذ گردید تا نماینده آن شرکت در اسیا آقای علی حسن به همراه نماینده ی این شرکت در ایران جلسه ای با مدیر عامل محترم شرکت شیمیایی فرآورد قشم برگذار و نکات مورد نیاز همچنین راهنمایی های لازم در جهت احداث کارخانه ی جدید پارسیان مهر انجام پذیرفت.
ضمنا نمایندگان فوق از کارخانه ی شرکت شیمیایی فرآورد قشم در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر بازدید به عمل آورده و در ادامه در مورد هماهنگی های لازم و همکاری های ادامه دار فی ما بین شرکت ویندمولر و شرکت شیمیایی فرآورد قشم انجام گرفت.
IMG_2177

IMG_2172

IMG_2208

IMG_2165

IMG_2139

IMG_2122

IMG_2134